Studio Parade

Hand Made

Finalist
Habitat
2013

In het voorjaar van 2013 was in Museum Boijmans Van Beuningen de tentoonstelling ‘Hand Made’ te zien. De door Studio Parade ontworpen expositie verbindt historische objecten aan ambachtelijk vervaardigde voorwerpen van hedendaagse professionals en amateurs.

Lotte Stekelenburg
Lotte Stekelenburg
Lotte Stekelenburg
De relatie tussen beschouwer en tentoongesteld object kan haast net zo direct zijn als tussen de maker en zijn object - Robert-Jan de Kort, Dutch Design Jaarboek, 2013

Commissie

De kracht van het tentoonstellingsontwerp schuilt in de manier waarop het de objecten op de voorgrond plaatst. De typografie, het licht en de ruimtelijke objecten zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd. De vormgeving is ondergeschikt aan de inhoud en zo hoort het ook te zijn.

Lotte Stekelenburg
Studio Studio Parade
Website www.studioparade.nl