ipv Delft

Hovenring

Finalist
Habitat
2013

De expressieve fietsrotonde, opgehangen middels 24 tuien aan een zeventig meter hoge pyloon, belichaamt het ingezette gemeentelijk beleid waarin fietsen intensief wordt gestimuleerd.

Helibeeld
IPV Delft - Henk Snaterse
IPV Delft - Henk Snaterse
IPV Delft - Henk Snaterse
De combinatie van heldere functionaliteit en ragfijne vormgeving maakt de Hovenring tot een toonbeeld van Nederlandse ingenieurskunst - Robert-Jan de Kort, Dutch Design Jaarboek, 2013

Commissie

Het optillen van het fietspad en de ambitieuze vormgeving van de fietsrotonde maakt het opklimmen van het fietsverkeer in de verkeershiërarchie manifest. De logica van de technische beslissingen ten aanzien van de constructie, waarbij materiaal en kleur zorgvuldig op elkaar zijn afgestemd, leidt tot een opvallende zwevende fietsrotonde.

IPV Delft - Henk Snaterse
Studio ipv Delft
Website www.ipvdelft.nl