Philips Design Healthcare Team

Go Safe

Finalist
Service & Systems
2014

Deze dienst helpt ouderen een zelfstandig en onafhankelijk leven te leiden. Research, ontwerp en technologie werden gekoppeld aan 24/7 dienstverlening, op een gebied dat maatschappelijk almaar relevanter wordt.

foto’s: Koninklijke Philips N.V.
Dit is een klassiek voorbeeld van een goed productservicesysteem dat globaal impact heeft.

Commissie

In deze product-dienstcombinatie wordt maximaal gebruikgemaakt van de bestaande technologische infrastructuur. In alle gelaagdheden is het ontwerp doorgevoerd, dit maakt een gebruiksaanwijzing overbodig. De commissie wil met deze nominatie ontwerpers stimuleren om zich meer met soortgelijke vraagstukken en uitdagingen bezig te houden.

Ontwerper Philips Design Healthcare team
Opdrachtgever Philips Healthcare
Website www.philips.com/design
Extra website www.lifelinesys.com/content