Emilia Louisa Pucci

Ik ben Ster(k)

Finalist
Service & Systems
2013

Ik ben Ster(k) is een ‘peer to peer platform’ dat de positie van gestigmatiseerde jongvolwassenen versterkt. Het talentontwikkelingsplatform richt zich op de passies en interesses van deze groep, en gebruikt nieuwe technologieën om de participatie van deze jongeren te vergroten. Hierdoor wordt hun positie binnen de eigen gemeenschap versterkt.

Met hun ontdekte en ontwikkelde talenten dragen de jongeren bij aan het sociaal kapitaal van hun wijk en daarmee ook van de stad als geheel - Bas van Lier, Dutch Design Jaarboek, 2013

Commissie

De commissie waardeert het feit dat een ontwerper zich ontfermt over jongeren die in een lastige sociale positie verkeren. De eerste experimenten die Pucci uitvoerde met dit platform hebben gewerkt: uit de praktijk blijkt dat de jongeren dankzij dit platform een positiever zelfbeeld krijgen, leiderschapskwaliteiten ontwikkelen en dat hun creativiteit gestimuleerd wordt.

Ontwerper Emilia Louise Pucci
Opdrachtgever Creating 010 Hogeschool Rotterdam
Website www.creating010.com