2015

Uit de aanmeldingen spreekt dit jaar veel aandacht voor maatschappelijke onderwerpen. Daarbij ontbreekt het regelmatig aan een kritische blik. Ook missen de juiste instituten om ontwerpers te ondersteunen in hun kennisontwikkeling van nieuwe technologieën en de implementatie daarvan in de maatschappij. Hier ligt de uitdaging voor ontwerpers: ondernemen en de juiste verbindingen aangaan met industrie en bedrijfsleven. In de nominaties worden met name realistische projecten met een down-to-earth aanpak gewaardeerd. Ook valt op dat veel aandacht is uitgegaan naar gedegen onderzoek en redactie. Ambacht, techniek en esthetiek staan daarbij nog altijd hoog in het vaandel.

De scheiding tussen productontwerp voor de industrie en autonoom design lijkt groter te worden. Nieuwe productiemethoden concurreren in toenemende mate met traditionele. Het klassieke opdrachtgeverschap maakt plaats voor samenwerkingen waarin ontwerpers volwaardig participeren.

De commissies zijn het er unaniem mee eens het niveau is hoog: de finalisten kunnen zich meten met de internationale top.