No Academy & Het Instituut

ONSbank

Finalist
Design Research
2014

Het Instituut en No Academy initieerde een onderzoeksproject waarbinnen de betekenis van schuld geëxploreerd wordt. Dit heeft zich vertaald naar een manifestatie en installatie. Vervolgens is daar een concrete samenwerking met de Rabobank uit ontstaan om schuldproblematiek bij jongeren op te lossen.

foto: Paul Gofferje
foto: Brigiet van den Berg
foto: Brigiet van den Berg
ONSbank is een coöperatieve bank die bedoeld is om jongeren te helpen van hun schuld af te komen, zodat ze weer grip op hun eigen leven krijgen.

Commissie

Het resultaat van het onderzoek biedt een oplossing voor een mondiaal probleem; het is meer dan een statement richting de bankwereld. Het concept creëert bewustwording van de huidige leenproblematiek waar bijna iedereen onderdeel van is. In dit nieuwe leensysteem worden leningen afbetaald met alternatieve methoden. Dit biedt een nieuw perspectief op lenen. De commissie waardeert het feit dat het naast een goed onderzoek, en een esthetisch interessante presentatievorm, ook vervolg krijgt in een nieuw leenmodel in samenwerking met de Rabobank.

foto: Beatrice Puijk
Studio No Academy & Het Instituut
In samenwerking met Rabobank, De Kandidatenmarkt, Streetcornerwork, Stichting DOEN, Instituut GAK, Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) & SNS REAAL Fonds
Website www.onsbank.nl
Extra website www.noacademy.org
Extra website www.hetinstituut.org