RAAAF, Atelier de Lyon, Erick de Lyon & Ronald Rietveld

Bunker 599

Een van de bunkers werd doorsneden door een wandelpad dat tot op het water doorloopt. Het verhoogde pad representeert de waterstand bij inundatie en voert vanaf een dijk dwars door de bunker.

'De bunker werd een explodeer view' (RjdK, dutch design jaarboek, 2011).

Commissie

Een educatieve ingreep van weghalen en toevoegen met een grote poëtische lading. Het doorzagen van de bunker brengt de prachtige doorsnede ervan in beeld. Een nieuw pad op inundatiehoogte loopt dwars door de bunker tot op het water.

Studio RAAAF
Ontwerper Ronald Rietveld, Erik Rietveld, Jurgen Bey, Joost Grootens, Saskia van Stein, Claus Wiersma en Barbara Visser
Opdrachtgever Nederlands Architectuur Instituut en Ministerie OCenW
Website www.rietveldlandscape.nl
Extra website www.raaaf.nl