Disclaimer

Gebruik van de website Dutch Design Awards

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Dutch Design Foundation, als de organisatie achter Dutch Design Awards, spant zich ervoor in dat de op deze website aangeboden informatie correct is. Ondanks onze inspanning is het mogelijk dat deze website informatie bevat die onjuist, onvolledig of verouderd is. Dutch Design Awards kan dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website. Aan de inhoud ervan kan geen enkel recht worden ontleend

Mocht u informatie tegenkomen die onjuist is, dan waarderen wij het bijzonder als u dit aan ons meldt.

Dit kan door te mailen naar: info@dutchdesignfoundation.comof te bellen naar:  +31 (0)40 296 11 50.

Functioneren en veiligheid website

Dutch Design Foundation kan, ondanks het streven daartoe. niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen.

Links naar andere websites

Het karakter en inhoud van het evenement Dutch Design Awards brengt met zich mee dat op deze website links staan naar websites van derden.  Als u naar deze externe sites linkt, verlaat u de website en bent u gebonden door de gebruiksregels die voor de sites die u bezoekt gelden.

Daarnaast geldt dat de links naar externe site niet door ons beoordeeld zijn op juistheid, redelijkheid, actualiteit, volledigheid of veiligheid. Om deze reden aanvaarden zijn wij dan ook niet voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruiken van de links is voor eigen risico.

Gebruik van informatie

Alle gegevens op deze website vallen onder hetzij onder auteursrecht van Dutch Design Foundation / Dutch Design Awards hetzij onder het auteursrecht van derden die informatie, op onze uitnodiging, op deze website hebben geplaatst. Dit betekent dat niets uit deze website op welke wijze dan ook mag worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dutch Design Awards. Als u (delen van) teksten wilt gebruiken kunt u hiervoor toestemming vragen door een mail te sturen aan:  info@dutchdesignfoundation.com

Toepasselijkheid disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Dutch Design Foundation.

 

Met onze nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte!