Dave Hakkens

Portfolio

Het project

Industrieel ontwerper Dave Hakkens studeerde in 2013 af aan de Design Academy Eindhoven. Hij wil de wereld verbeteren door mensen bewust te maken van massaproductie en de manier waarop we met producten omgaan. Zijn modulaire telefoonproject Phone Bloks en de recycle-installatie Precious Plastic trokken internationaal de aandacht.

Commissie

Door het open source-principe in alle niveaus van zijn ontwerpen door te voeren, geeft Hakkens blijk van een vernieuwende visie op intellectueel eigendom. Het streven zijn producten voor iedereen toegankelijk te maken sluit daar naadloos op aan. Daarnaast weet hij draagvlak te creëren door via sociale media een groot publiek te bereiken of zelfs te betrekken in de realisatie van zijn ontwerpen.

Jury

De jury maakte het niet eerder mee dat een afstudeerproject de aandacht kreeg die Dave Hakkens’ Phonebloks ten deel viel, maar juicht deze beslist toe. Net als Hakkens zelf ziet zij er niet een kant-en-klare oplossing in, maar wel een effectieve en vernieuwende manier om druk uit te oefenen op grote producenten en ze te laten nadenken over modulaire systeem. Met zijn open source-benadering en slim gebruik van social media, deelt hij kennis en weet hij een enorme groep mensen te mobiliseren.

— Hakkens ontwerpt producten om problemen aan de kaak te stellen en weet hoe hij met zijn werk direct een grote groep mensen kan bereiken.

Met onze nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte!