GABRIEL FONTANA

GABRIEL FONTANA

Het project

Gabriel Fontana gebruikt in zijn werk sport als een metafoor voor de samenleving: welke afspraken hebben we met elkaar ooit gemaakt en werken die vóór, of juist tegen ons? Hij onderzoekt hoe onze lichamen sociale normen uitdragen, internaliseren en reproduceren en stelt manieren voor om dit af te leren. Daarvoor ontwerpt en ontwikkelt hij nieuwe vormen van pedagogie, activiteiten en spellen. Zijn werk is gericht op inclusie en bereikt verschillende lagen van de samenleving via onderwijs, cultuur en de sportindustrie. Zijn educatieprogramma Multiform (2019) draagt bij aan inclusieve lichamelijke opvoeding en Tournament of the Unknown (2022) is een toernooireeks die een nieuwe lading geeft aan ons beeld van saamhorigheid.

1
2

Vakjury

In een tijd van grote verdeeldheid, is de kracht van Gabriel Fontana dat hij ontwerp effectief gebruikt om vorm te geven aan hoe we met elkaar omgaan. Zijn methodes proberen mensen spelenderwijs te laten ervaren wat de heersende normen op het gebied van identiteit, gemeenschap en inclusie echt betekenen, en hoe we die kunnen veranderen. Hij gebruikt sport als de perfecte metafoor, waar het principe van ‘tegen elkaar’ spelen de norm is. Gabriel heeft samenwerken diep verankerd in al zijn processen en dat leidt tot een heel concreet en effectief ontwerpproduct. Ontzettend knap wat hij daarmee in dit stadium van zijn carrière al voor elkaar krijgt.

— “De kracht van Gabriel Fontana is dat hij ontwerp effectief gebruikt om vorm te geven aan hoe we met elkaar omgaan.”

Met onze nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte!