05.03.2021

Na meerdere jaren nauwe betrokkenheid bij Dutch Design Awards (DDA), het delen van hun expertise en het selecteren van award winnende projecten, nemen we dit jaar afscheid van onze trouwe juryleden Joost Alferink (Product), Bert Hagendoorn (Service & Systems/Data & Interaction), Liesbeth in ’t Hout (Fashion) en Saskia van Stein (Young Designer). Hoe kijken zij terug op hun jaren bij DDA en wat voor tips geven ze hun opvolgers? Je leest het hieronder.

Jullie zijn alle vier best lang hoofdjurylid geweest bij DDA. Als we het bij elkaar optellen komen we zelfs uit op 22 jaar! Hoe kijken jullie terug op deze jaren?

We beginnen bij Saskia van Stein, 6 jaar lang was zij hoofdjurylid van de categorie Young Designer: “Ik zal het missen om zo dicht bij de bron te staan, om middels de jurydagen zicht te krijgen op de diverse rijkdom aan initiatieven gedragen door het jong talent van Nederland. Vele inspirerende projecten, constructieve en soms confronterende gesprekken verder. Zeker met de internationale gasten die met hun blik van buitenaf altijd weer een onderbelicht aspect van ons culturele landschap wisten te benoemen.”

Ook Joost Alferink, 8 jaar hoofdjurylid van de categorie ‘Product, omschrijft deze periode als een dierbare tijd. “De inhoudelijke discussies met de commissieleden zijn van onschatbare waarde, Dutch Design Week met de uitreiking, memorabel! Je kunt niet dichter bij het ‘vuur’ van Nederlands Design terechtkomen dan als commissielid of voorzitter van een van de deelgebieden!”

Liesbeth in ’t Hout was 2 jaar lang betrokken als hoofdjurylid van de categorie Fashion. “De twee jaar dat ik als voorzitter heb meegewerkt heb ik als zeer plezierig ervaren. Zowel de bijeenkomsten met de ‘modemensen’ als die met de voorzitters waren interessant en inspirerend maar ook fijn van sfeer!”

Bert Hagendoorn, 6 jaar lang hoofdjurylid van de categorie Data & Interaction (voorheen Service & Systems), neemt ook afscheid maar blijft aangesloten bij de organisatie. “In totaal ben ik 6 jaar jurylid geweest: eerder bij de Nederlandse Design Prijzen en later bij de huidige organisatie in de categorie Service & Systems, inmiddels met de betere naam Data & Interaction. Vooral het samenkomen en samenwerken met de anderen zal ik missen. Op de achtergrond blijf ik betrokken bij de organisatie voor strategische vraagstukken, ook als lid van de Raad van Advies van Dutch Design Week – om bij te dragen aan het succes van deze prachtige merken.

Wat voor tips zouden jullie op basis van deze ervaring willen geven aan jullie opvolgers?

De eerste tip: “laat je niet verleiden door de constante roep om verandering, DDA wordt steeds zichtbaarder door de constante aandacht voor kwaliteit. De rol van voorzitter is ‘humble’ met een persoonlijk gevoel voor het ‘doorhakken van de knoop’ (if needed)”, zegt Joost.

Saskia sluit daarop aan: “De verantwoordelijkheid van een jurylid ligt besloten in het wegen van de dingen. Voorbij de waan van de dag tonen de genomineerden het vernuft en potentieel van het ontwerpende disciplines, je keuze geeft tevens een signaal af en daarmee wijs je de weg als een spiegel van onze tijd.”

Liesbeth vult aan: “Verdiep je vooral ook in de andere categorieën binnen DDA. Het is interessant maar ook nodig om een beeld te hebben van de ontwikkelingen, overeenkomsten en verschillen binnen de designwereld.”

En tot slot, Bert: “Ik weet wie mijn opvolger is, Daniel Sytsma, Global Chief Design Officer bij Dentsu International, en die doet het geweldig. Die heeft geen tips van mij nodig. :)”

Met onze nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte!