MARTINA HUYNH & JONAS ALTHAUS

CREAM ON CHROME

1

Het project

Martina Huynh en Jonas Althaus (beide in 2018 afgestudeerd aan de Design Academy Eindhoven) zijn gespecialiseerd in design research en interactieve installaties. Onder de naam Cream on Chrome werken zij samen vanuit Rotterdam. Met het Basic Income Café (2018) vertaalden zij het complexe idee van een basisinkomen naar een laagdrempelige installatie waarin koffie werd gebruikt om de geldstroom te visualiseren en het gesprek aan te gaan. Met The Environmentalist Stock Exchange (2018) modelleerde Cream on Chrome de mondiale markten naar de principes van ecologie, waarin ze aandeelhouders zagen als zorgdragers. In 4D News (2019) onderzochten zij methodes en formats voor meer complete nieuwsverhalen.

2
3
4

Vakjury

Martina Huynh en Jonas Althaus weten voor elk onderwerp een aanpak te ontwerpen die complexe ideeën en concepten begrijpelijk maakt. Ze zijn heel bekwaam in het uitleggen en ervaarbaar maken van moeilijke materie. Ze schuwen grote onderwerpen niet: inkomensongelijkheid, ecologie en nieuwsvoorziening worden door Cream on Chrome geadresseerd én inzichtelijk gemaakt. Dat deze jonge ontwerpers design research nu al op dit niveau beheersen verdient alle lof. Ze initiëren hun projecten bovendien veelal zelf en betrekken daarbij succesvol de relevante partners. Ronduit knap hoe Huynh en Althaus uitnodigend design realiseren rond lastige sociaal-maatschappelijke vraagstukken; de jury is ervan overtuigd dat we Cream on Chrome nog jarenlang overal tegen gaan komen.

— ‘Martina Huynh en Jonas Althaus ontwerpen voor elk onderwerp een aanpak die complexe ideeën en concepten begrijpelijk maakt; we gaan Cream on Chrome nog jarenlang tegenkomen’

Met onze nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte!