Bureau Alle Hosper

Landgoed Hageveld

Het project

Bureau Alle Hosper maakte een stedenbouwkundig en landschappelijk masterplan, een ontwerp voor de buitenruimte van het landgoed en het (detail-) ontwerp voor de vijver op de ondergrondse parkeergarage. Met de uitvoering van het masterplan zijn de groenstructuur en het watersysteem van het hele landgoed Hageveld (140.000 m2) hersteld en verbeterd.

Commissie

Een van de grote verrommelaars van onze openbare ruimte in en buiten de steden is de stilstaande auto. Nederland kent nog geen grote traditie om dat vraagstuk op een goede en mooie manier op te lossen. In deze historische omgeving is dat voorbeeldig gelukt. Een parkeergarage ondergronds met een vijver als dak, met lichtschachten in de vijver, een goede geplaatste entree, geeft de omgeving niet minder maar meer kwaliteit. Overdag zorgen de lichtschachten voor daglicht in de garage, als het donker komt er licht naar boven. Een parkeergarage met meer dan respect voor de omgeving.

— De groenstructuur en het watersysteem zijn door het ontwerp hersteld en verbeterd.

Met onze nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte!