ZIEGLER | BRANDERHORST STEDENBOUW EN ARCHITECTUUR x VISTA LANDSCHAPSARCHITECTUUR EN STEDENBOUW x PALMBOUT URBAN LANDSCAPES x FRITS PALMBOOM STEDENBOUWKUNDIGE x BOSKALIS x NATUURMONUMENTEN

Marker Wadden

1

Het project

De Marker Wadden is een nieuw en robuust natuurgebied dat op innovatieve wijze met en voor de natuur ontwikkeld is. Het is een archipel van vijf eilanden, aangelegd met zand, klei en slib uit het Markermeer, die beschermd wordt door twee duinenrijen. De eilanden bestaan voornamelijk uit moerassen en ondiepe wateren en zijn zeer geschikt als habitat voor vogels; het herstel van de ecologie en biodiversiteit van het Markermeer was een van de belangrijkste doelen. Alleen het grootste eiland is toegankelijk voor publiek. Hier bevinden zich een haven, stranden, wandelpaden en promenades, een uitkijktoren, verschillende vogelhutten en een off-grid nederzetting van houten gebouwen die zich voegen naar de natuurlijke omgeving.

Vakjury

Marker Wadden creëert een nieuw soort beleving met natuur in de hoofdrol; een urgent en voorbeeldstellend project. Een indrukwekkende, niet-mensgerichte benadering, die de vormgeving van het landschap dan ook grotendeels overlaat aan de natuur. Op een aantrekkelijke manier beleefbaar gemaakt, zonder de natuurlijke processen op de eilanden te verstoren. Een wandeling over de Marker Wadden is een haast museale beleving van wat er gebeurt als je natuur op één zet en hoe snel ecologie kan regenereren als je dat faciliteert. Hier worden verschillende opgaven voorbeeldig samengebracht. Zowel de integrale, natuurinclusieve visie als het teamwork van de vele betrokken partijen verdient navolging.

 

— ‘Marker Wadden is een urgent en voorbeeldstellend project: een indrukwekkende, niet-mensgerichte benadering, die de vormgeving van het landschap dan ook grotendeels overlaat aan de natuur.’

Met onze nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte!