Kubik BV

Nieuw Concept Autorai

1

Het project

Tijdens AutoRAI 2009 waren de geëxposeerde auto’s niet meer per merk bijeengebracht, maar per ‘belevingswereld’. Als bouwsteen voor de ruimtelijke opzet van de tentoonstelling kozen zij voor de container: om de thema’s van elkaar af te scheiden, als opslagruimte, als billboard en als podium om auto’s prominent in het zicht te plaatsen. Voor elk thema ontwikkelde Kubik bovendien een specifieke beeldtaal. De nieuwe opzet van de AutoRAI betekende een fundamentele omslag. Het denken vanuit de aanbieders van de producten heeft plaatsgemaakt voor het denken vanuit specifieke doelgroepen.

2

Commissie

Wat de AutoRAI te bieden heeft, is duidelijk: auto’s. Toch was dit jaar anders dankzij het concept van Kubik. De bolides werden niet geordend op merk, maar op belevingswereld. De container fungeerde als bouwsteen met meerdere functies: als afscheiding, opslagplaats, billboard en podium. Voor elk thema werd een unieke beeldtaal ontwikkeld.

3

— De nieuwe opzet van de AutoRAI betekende een fundamentele omslag.

Met onze nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte!