OLAF GIPSER ARCHITECTS X SMARTLAND LANDSCAPE ARCHITECTS X HEUTINK GROEP X BOUWGROEP CPO BSH20A

STORIES

1

Het project

Het 45 meter hoge houten woongebouw Stories in Buiksloterham in Amsterdam-Noord speelt in op de uitdagingen van een dichtbevolkt, gemeenschappelijk, duurzaam en gezond stadsleven. Het zelfbouwproject combineert een habitat voor mensen, dieren én planten. Het is grotendeels gebouwd met biobased materialen uit hernieuwbare bronnen en gebruikt ‘open building’-principes om tegemoet te komen aan toekomstige behoeften. Het project kwam tot stand als collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) waarbij een nauwe samenwerking tussen professionals en de bewoners vorm kreeg. Samen bepaalden zij in een inclusief en democratisch proces de gewenste duurzaamheidsambities, doel en locatie van de gemeenschappelijke ruimten en de opzet van een verhalencafé met een maatschappelijk programma.

2

Vakjury

Met Stories raakt Olaf Gipser Architects aan veel complexe en urgente ontwerp- en bouwopgaven van deze tijd, zoals duurzame bouwmaterialen, natuurinclusiviteit binnen een gebouw, collectiviteit en stedelijke verdichting. Stories toont aan hoe binnen bepaalde opgaven grenzen verlegd kunnen worden zonder daar een al te uitbundige vormentaal voor nodig te hebben. De nauwe samenwerking met de gebruikers verdient extra lof. Prijzenswaardig dat hierbij ook aandacht is besteed aan een hybride gebouw, volgens het principe van ‘open bouwen’. Het gebouw is flexibel en daarmee toegerust voor veranderende wensen en context. Een fris, elegant en consistent ogend gebouw. Stories vormt een baken voor innovatieve woningbouw op een hoogstedelijke locatie.

— ‘Met Stories toont Olaf Gipser Architects hoe binnen bepaalde opgaven grenzen verlegd kunnen worden zonder daar een al te uitbundige vormentaal voor nodig te hebben’

Met onze nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte!