seARCH

Synagoge LJG Amsterdam

Het project

De synagoge bepaalt de centrale verhoging waar vanaf de Heilige Schrift, de Thora, gelezen wordt de ruimtelijke configuratie. De constellatie van twee balkons aan weerszijden van het altaar en het spreekgestoelte heeft een silhouet opgeleverd die sterke gelijkenis vertoont met een menora, de zevenarmige kandelaar, een van de meest herkenbare religieuze symbolen van het Jodendom (bron: RdjK, Dutch Design Jaarboek, 2011).

Commissie

Symbool en functionaliteit gaan hand in hand. De doorsnede levert het silhouet van een menora, een zevenarmige kandelaar, op in de gevel. Binnen levert deze doorsnede steile balkons op, die ook als ze leeg zijn bijdragen aan de intieme sfeer in de gebedsruimte.

— SeARCH is erin geslaagd om functionaliteit te koppelen aan Joods symbolisme. (bron: RdjK, Dutch Design Jaarboek, 2011).

Met onze nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte!