Het project

Een driedimensionaal manifest. Het ontwerp staat in dienst van de boodschap dat de enorme leegstand een voorname ruimtelijke opgave is. De talloze schaalmodellen vormen samen een indrukwekkend veld dat op zijn beurt de leegstaande begane grond van het Nederlands paviljoen begrensde.

Commissie

De installatie Vacant NL, where architecture meets ideas roept de Nederlandse overheid op om het enorme potentieel aan inspirerende, leegstaande gebouwen uit de 17e,18e,19e, 20e en 21e eeuw te benutten voor creatief ondernemerschap en innovatie.

Jury

In Nederland staat 25% van de gebouwen leeg, terwijl studenten geen huisvesting kunnen vinden in de steden. Vacant NL probeert de ‘mindset’ rondom een sociaal probleem te veranderen en het op de politieke agenda te plaatsen.

Vacant NL adresseert alle relevante aspecten: de maatschappelijke waarde, het bieden van oplossingen, duurzaamheid en het ontwerp is visueel sterk, bijna poëtisch. Bovendien is het een erg actueel probleem, dat niet alleen in Nederland heerst maar over de hele wereld. De stad wordt in de toekomst belangrijker, want meer en meer mensen trekken naar de stad. Hierdoor is het essentieel nieuwe intenties te zoeken voor leegstaande panden. Het Vacant NL project is een meta project waardoor het boven andere ontwerpen geplaatst wordt.

— De lege gebouwen, die de overheid veel geld kosten, kunnen onderdak bieden aan ‘de innovatieve start-ups van morgen’. (Bron: RjdK, Dutch Design Jaarboek, 2011).

Met onze nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte!