04.08.2020

De kracht van Nederlands digitaal design in projecten met maatschappelijke relevantie, die helpen bij bewustwording: digital design for good.

Nederlandse digital designers leveren met sterk ontwerp een belangrijke bijdrage aan projecten die aanzetten tot bewustwording en bijdragen aan de maatschappij. Dat volgt uit de trend die waarneembaar is binnen de inzendingen van de Dutch Design Awards, het werk dat bij Dutch Digital Design het podium krijgt en het toegenomen bewustzijn over onszelf en onze omgeving – een gevolg van de pandemie.

Dit jaar hebben we in de categorie Service & Systems, waar ik voor het vierde jaar in de jury zit, een recordaantal projecten ontvangen; een ruime verdubbeling in aantal inzendingen ten opzichte van vorig jaar. Daarbij heeft het vast geholpen dat in verband met de crisis dit jaar bij uitzondering gratis ingezonden kon worden; een mooi gebaar van de organisatie aan ontwerpend Nederland. Hoe dan ook, het leverde een lijst prachtige projecten op, met daarin grote variëteit: zowel in makers als in type werk. Een variëteit aan makers: zowel kleine als grote bureaus, maar ook individuele designers en interactieve kunstenaars. Ook het werk zelf was breed: veel interactieve installaties en digitale platformen, als ook apps, apparaten en connected devices.

Maar los van die breedheid is er ook een duidelijke overeenkomst waarneembaar in de inzendingen: de meeste projecten zetten aan tot bewustwording – of lossen echt een probleem op. Een aantal daarvan spelen in op de uitdagingen die de pandemie met zich meebrengt, waarmee designers het vermogen tonen zich snel aan te passen aan de nieuwe situatie. Daarnaast zien we projecten die voedselverspilling tegen gaan, een device voor het thuis monitoren van ziektesymptomen, en een app die helpt bij het voorkomen van schulden bij jongeren, waarmee de pragmatische aanpak en oplossingsgerichtheid van de Nederlandse ontwerper zichtbaar wordt. Bij de vele projecten die aanzetten tot bewustwording komt de Nederlandse ontwerpmentaliteit van grenzen verkennen, experimenteren en met een kritische blik naar de eigen wereld kijken goed van pas, om de boodschap via een krachtig design over te brengen.

1

Dit zien we niet alleen bij deze Dutch Design Awards categorie. Naast mijn werk als specialist op het gebied van positionering en groeistrategie voor creatieve ondernemers, ben ik voorzitter van stichting Dutch Digital Design, het podium voor het beste digitale werk van Nederlandse digitale ontwerpers. Iedereen kan interactief werk aanmelden via de website, waarna curatoren daar het beste werk uit selecteren. Wat ook wij terugzien in het werk dat podium krijgt, is dat het projecten zijn met maatschappelijke relevantie en werk dat aanzet tot sociale verandering. Een mooi voorbeeld is Spacebuzz VR (zie afbeelding) van o.a. MediaMonks, een project dat jongeren bewust maakt van de kwetsbaarheid van de aarde – tevens winnaar van een FWA, 2 Gouden SpinAward en 2 Webby Awards. Deze beweging is in lijn met we zien bij Dutch Design Awards.

De pandemie is tot nu toe, naast een enorme aanjager voor de digitalisering voor mens, maatschappij en bedrijven, ook een aanjager voor bezinning: ons bewustzijn over het leven op onze planeet. We weten al jaren dat we ons gedrag moeten veranderen en deze periode maakt ons daar extra van bewust. Maar de mens is helaas hardnekkig en heeft de neiging zo gauw het kan, terug te vallen in oude gewoontes. Des te meer is het van belang dat we ons goed bewust blijven van de gevaren, maar ook de mogelijkheden die we hebben om daar met elkaar iets aan te doen. En dat is precies waar de kracht van de Nederlandse ontwerper van pas komt, met ontwerp voor projecten die leiden tot goede hoop, oplossingen die de wereld mooier en beter maken – en iets bijdragen aan de maatschappij. Digital design for good.

Bert Hagendoorn, DDA-jurylid en commissievoorzitter in de categorie ‘Service & Systems’

Met onze nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte!