17.08.2021

Ontwerpers Simon Dogger, Katinka Versendaal en Iris van Wees hoorden afgelopen oktober dat zij voor de doorontwikkeling van hun praktijk de 'Keep an Eye Foundation - Young Designer Grant’ kregen toegekend. Simon en Katinka vertellen hoe het ervoor staat. Iris is vanwege een burnout nog niet aan de slag met haar project.

Hoe gaat het met je na de investeringen die je hebt kunnen doen?
Simon: Sinds 2021 werk ik in een nieuwe studio op Space-S. Ik gebruik een computer die tegen mij praat en met andere geluiden om mij heen kan ik mij minder goed concentreren. Hier is het stiller. Daardoor werk ik beter en efficiënter. Slecht zitten en veel ruis vragen veel energie en ik moet daar voorzichtig mee omgaan. Met de investeringen in mijn studio ben ik ook in staat om langere dagen te maken.   

Katinka: Ik ben natuurlijk erg blij dat ik de investeringen heb gedaan die ik wilde doen, zeker in een bijzonder jaar als dit. Het geeft een impuls om verder te kunnen definiëren wat we willen doen met The Eatelier in de toekomst en hoe dit dan ook praktisch eruit kan zien. En het geeft ruimte om die transitie ook daadwerkelijk in te kunnen zetten.

Wat is de status van je project?
Simon: Samen met Boey Wang hebben we bij Studio Simon Dogger het project Haptische Esthetica verder ontwikkeld. Hierin onderzoeken we een nieuwe methodologie die het ontwerpveld benadert vanuit andere waarden. Een methode die esthetica beoordeelt vanuit multi-zintuigelijke percepties, zoals gevoel, geluid en geur. Voor de Gwangju Design Biënnale zijn we nu hierover een expositie aan het ontwerpen en produceren. 

Katinka: We hebben net ons businesscoachingtraject afgerond. Er ligt nu een prachtplan klaar waarmee we onze stoute dromen stap voor stap kunnen realiseren. Ik vond het erg prettig om even stil te staan bij de langetermijnplannen. Als ondernemer ben je toch gewend om veel tegelijk te hebben lopen. De langetermijnvisie schuif je dan vaak op de lange baan. Door de coaching stond ik stil bij de vragen: wat wil je nu echt en hoe is het mogelijk om dat te realiseren. Wat is mijn stip aan de horizon, los van de dagelijkse bezigheden? Door dit helder te hebben, werd het ook makkelijker om aan een nieuwe manier van communiceren te werken. Om naar buiten te treden en mensen te tonen wat je doet en gaat doen. Dan zijn een nieuwe huisstijl en website een logisch gevolg en een stuk makkelijker om aan te pakken. Ik hoop dit de komende maand te gaan lanceren.

Hoe ziet de komende tijd eruit voor je?
Simon: We hebben onlangs de betaversie van TikTik opgeleverd. Dit is een navigatie-app voor visueel beperkten. In de vervolgfase ontwikkelen we de app door naar een Minimum Viable Product, met een verwachte oplevering in april 2022. Ook vragen musea me regelmatig om multi-zintuigelijke interventies te ontwerpen. Zo verschijnt in augustus 2021 een interpretatie van een bestaand kunstwerk in voelbare en hoorbare vorm. Ook voor het Rotterdamse museum Het Nieuwe Instituut, dat zich richt op architectuur, design en digitale cultuur, ontwikkel ik samen met Hedwich Hooghiemstra interventies zodat hun ruimtes toegankelijk zijn voor diverse bezoekers. In augustus 2021 verschijnt een groot artikel over mijn werk in het magazine Wallpaper  

Katinka: Deze coronatijd is natuurlijk voor veel mensen en bedrijven ongelooflijk zwaar. Hopelijk is is nu het einde in zicht. Gelukkig heeft het ook positieve veranderingen gebracht. Een van die goede dingen voor ons is dat het nu volkomen normaal is op afstand te werken. Voor mijn studio betekent dit dat we onze visie en ambitie veel internationaler kunnen uitrollen, en ook internationale projecten aan kunnen pakken. Hiermee zijn we dit jaar al begonnen en gaan we mee verder het komende jaar. Daarnaast sta ik natuurlijk te popelen om te starten met onze plannen uit het coachingstraject, zoals een grotere focus op research en bijzondere samenwerkingen.

Met onze nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte!