16.08.2021

Dutch Design Foundation werkt samen met Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM), onderdeel van Erasmus Universiteit Rotterdam, aan een studie naar het selectie- en beoordelingsproces bij Dutch Design Awards (DDA). De uitkomst van het onderzoek moet resulteren in aanbevelingen over het waarborgen van inclusiviteit in het selectieproces binnen DDA.

1

ONDERZOEK NAAR ROL GENDER EN ETNICITEIT
Hoofdvraag in het onderzoek van RSM is: Welke factoren zijn van invloed op het selectieproces van ideeën? Daarnaast onderzoekt RSM of ideeën van vrouwen en etnische minderheden strenger beoordeeld worden en of de nieuwheid van het idee het oordeel beïnvloedt. Onderzoek uit het verleden toont aan dat het voor vrouwen en etnische minderheden soms moeilijker is om hun nieuwe ideeën voor een award in te dienen. Tot nu toe weten we nog niet goed of en wanneer dit nadeel zich voordoet bij DDA. Blijkt uit het onderzoek dat daar geen sprake van is? Dan is het ook leerzaam voor andere organisaties in het voorkomen van voorkeur bij selectieprocessen.

WAARDE VAN ONDERZOEK
Het onderzoek voegt op verschillende vlakken waarde toe. De resultaten bieden mogelijk belangrijke inzichten in welke ideeën bij de DDA-competitie worden gehonoreerd en welke rol gender en etniciteit daarbij spelen. De resultaten kunnen daarnaast worden ingebed in training van de vakjury van DDA en helpen te reflecteren op voorbeelden. Daarnaast kunnen de inzichten het management helpen bij het nemen van kritische beslissingen, bijvoorbeeld: Welke criteria moeten we opnemen in het DDA-aanvraagformulier? Of hoe zorgen we voor meer inclusiviteit in alle stadia van het beoordelings- en selectieproces?

ONDERZOEKSTEAM ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT
Het onderzoek wordt geleid door Dirk Deichmann. Hij is universitair hoofddocent innovatiemanagement aan de Rotterdam School of Management van Erasmus Universiteit Rotterdam. Deichmann geeft les in creativiteit, design thinking en innovatiemanagement. Zijn onderzoek is gepubliceerd in hoog gewaardeerde wetenschappelijke tijdschriften zoals Strategic Management Journal en Organization Science en in de veel gelezen Harvard Business Review. Andere betrokken teamleden zijn afkomstig van Washington University in St. Louis, USA, Northeastern University in Boston, USA en Lingnan University in Hong Kong.

Met onze nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte!