Frans Bevers

BNO Piet Zwart Prijs

1

Het project

Frans Bevers is ruimtelijk ontwerper. Met het bureau OPERA, dat hij startte als interdisciplinair samenwerkingsverband in 1981, heeft hij een grote en onmisbare bijdrage geleverd aan het vak tentoonstellingsontwerp, een vak dat in zijn beginjaren nog nauwelijks ontwikkeld was. Vanaf 1994 gaf Frans Bevers in hechte samenwerking met zakelijk partner en medeoprichter Lies Willers de praktijk van OPERA Amsterdam verder vorm.

2
3

Commissie

Hij zocht de inhoudelijke dialoog met de opdrachtgevers, waardoor concept en uitvoering werkelijk in gezamenlijkheid tot stand konden komen. Hij streefde telkens naar de optimale combinatie van verhaal en het tentoongestelde. Hij koos al vroeg voor een multi- en interdisciplinaire aanpak, gebruik makend van wat in de jaren tachtig nog de ‘nieuwe media’ werd genoemd. Wars van conventies wist Frans Bevers opdrachtgevers te prikkelen en uit te dagen om tentoonstellingen te maken die krachtig en meeslepend zijn, zowel inhoudelijk als visueel.

— Frans Bevers is een belangrijke aanjager geweest voor de ontwikkeling van het vakgebied tentoonstellingsontwerp, voor processen van co-creatie en goed teamwork in een multidisciplinaire en interactieve benadering, voordat die gemeengoed werden.

Met onze nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte!