Frank Kolkman

Designs For Flies

Het project

Designs for Flies oppert nieuwe mogelijkheden van onderzoek naar zeldzame ziektes. Voor farmaceutische bedrijven is het vaak niet rendabel om hier medicijnen voor te ontwikkelen. Dit is echter voor de patiënten een probleem en het betekent stilstand in hun genezingsproces. Met deze toolkit wordt het mogelijk om het onderzoek naar de patiënt te verplaatsen. Door fruitvliegjes als ‘proefkonijnen’ te gebruiken kunnen op grote schaal tests worden uitgevoerd, die zijn aangepast op de persoonlijke eigenschappen van de patiënt.

Commissie

Een ontwerper als katalysator voor een geheel nieuwe benadering van farmaceutisch onderzoek: dat maakt indruk. Kolkman werkte samen met gerenommeerde wetenschappelijke instituten, maar betrok ook de patiënt bij het onderzoek, tot voordeel van alle partijen. Designs for Flies breekt een vakgebied open en versnelt onderzoeksmethoden. Hoewel nog in de opstartfase ziet de commissie er een veelbelovend en grensverleggend project in, dat grote vooruitgang kan bewerkstelligen.

Jury

Met Designs for Flies toont Frank Kolkman de toegevoegde waarde van het vroegtijdig betrekken van ontwerpers bij het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten in de medische wereld. Het project wint aan kracht door de sterke betrokkenheid van de patiënt zelf, die hiermee een gevoel van waarde, grip en kans op progressie terug wordt gegeven. Designs for Flies is een veelbelovend prototype dat, in samenwerking met wetenschappers en patiënten, de noodzaak van nieuwe invalshoeken voor medicijnonderzoek blootlegt.

Met onze nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte!