FLEX/DESIGN

Lely Sphere

Het project

Lely Sphere is een innovatief systeem dat melkveehouders helpt stikstofuitstoot te reduceren door stikstofemissies om te zetten in kunstmestvervanger. Het creëert drie, gescheiden, waardevolle meststromen. Brongerichte scheiding van mest en urine zorgt voor de eerste emissiebeperkende stap (minder ammoniak). De stalreinigingsrobot zuigt de vaste mest op en voert deze af. Mestgassen worden afgezogen door de Lely N-Capture en ammoniak met behulp van zuur omgezet in circulaire kunstmest. Mineralenkringlopen worden zo beter gesloten, stikstofemissies gereduceerd en er ontstaat een gezonder stalklimaat. FLEX/design ontwierp samen met Lely engineers de Lely Sphere N-Capture: een omkasting van gerecycled HDPE-kunststof die volledig rotatiegegoten is, zodat ook de elektronische componenten en bediening geïntegreerd zijn.

Vakjury

Stikstofoverschot vervuilt de lucht en is van invloed is op uiteenlopende sectoren en leefgebieden. De Lely Sphere adresseert een van de belangrijkste factoren voor stikstofaanmaak, waarmee de bio-industrie ook van binnenuit naar oplossingen zoekt. Een gekende oplossing – het scheiden van afvalstoffen – krijgt een concreet gezicht. FLEX/design ontwierp een herkenbare unit waarmee boeren, dankzij de afmeting en vormgeving, luid en duidelijk communiceren dat zij ook oplossers van problemen zijn. De wat chunky vorm past precies bij de esthetiek van de stal. Een echt Nederlands antwoord op een hardnekkig maatschappelijk probleem, dat aanzet tot genuanceerder denken over dit onderwerp.

— ‘FLEX/design ontwierp met de Lely Sphere een herkenbare unit waarmee boeren luid en duidelijk communiceren dat zij ook oplossers van problemen zijn.’

Met onze nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte!