Bureau Spoorbouwmeester

Niet-Rokenzuil

Het project

De politiek van No smoking zou efficiënt en ondubbelzinnig zijn. De Niet-Roken zuil, hoe rank en elegant ook, was tad echter niet: hij draagt het teken ‘No smoking’ terwijl hij net aangeeft dat je alleen aan zijn zijde wel mag roken, en de ingebouwde asbak is een diepe holte waarin onzorgvuldig gedoofde sigaretten lustig kunnen verder smeulen.

Met onze nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte!