morePlatz, Caro Baumann, Samir El Kordy & Carla van Beurden

Tradition of Future — Future of Tradition

Het project

Deze tentoonstelling was het vervolg van de epische tentoonstel- ling ‘Meesterwerken van mohammedaanse kunst’ uit 1910, die Europa voor het eerst een overzicht toonde van islamitische kunst. Het bureau ontwierp de installatie Enclosures in de centrale zaal van het Haus der Kunst, waarbij textiele gangwanden de grenzen tussen verkeers- en expositieruimte vervaagden (bron: RjdK Dutch Design Jaarboek, 2011).

Commissie

Islamitische kunst temidden van een gangenstelsel van handgeweven doeken. De tentoonstelling legt een link tussen historische en hedendaagse islamitische kunst. De ruimtelijke ervaring van de gangen voegt een extra laag toe aan het informatieve karakter van de tentoonstelling.

Jury

Tradition of Future laat de islamitische cultuur op een nieuwe manier zien. Bovendien is het een hele klus om een relatief goedkope tentoonstelling op te zetten en zij zijn daarin geslaagd. De objecten moeten echter te veel concurreren met de installatie.

— Enclosures bood de bezoeker de kans een ‘textiele architectuur’ te ervaren (bron: RjdK Dutch Design Yearbook, 2011).

Met onze nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte!