Studio Marco Vermeulen

Dutch Smart Thermal Grid

Het project

Voor de verwarming van huizen, kantoren, kassen en fabrieken is Nederland sterk afhankelijk van aardgas. De natuurlijke voorraad is echter niet oneindig, en het gebruik van aardgas levert milieuschade op. Dutch Smart Thermal Grid is een onderzoek naar het alternatief van aardwarmte (geothermie). Door warm water van twee tot vier kilometer diepte op te pompen, kan een groot deel van ons land worden voorzien van duurzame warmte, zonder het landschap aan te tasten.

Commissie

De commissie heeft veel sympathie voor zowel dit project als voor de werkwijze van Vermeulen. Dutch Smart Thermal Grid geeft een spannende oplossing voor een relevant probleem. Daarbij wordt gebruikgemaakt van technologie die op grote schaal toepasbaar is en een sterke impact kan hebben. Aansprekend is bovendien dat het project niet meer, maar juist minder design oplevert doordat de ruimtelijke uitwerking ervan grotendeels onzichtbaar blijft.

Met onze nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte!