Marie-José Jongerius en Hans Gremmen

Edges of the Experiment – The Making of the American landscape

Het project

Een onderzoek naar het ideaalbeeld over het Amerikaanse landschap. Welke elementen dragen eraan bij, en tegen welke prijs worden ze in stand gehouden? Hoe dun is de scheidslijn tussen natuur en beschaving? Edges of the Experiment bestaat uit twee volumes. Het eerste toont meer dan zestig foto’s die Jongerius maakte over een periode van tien jaar. Het tweede deel is een verzameling essays over de creatie van het Amerikaanse landschap, met bijdragen van wetenschappers, kunstenaars, ontwerpers en historici.

Commissie

Een intensief en langlopend onderzoek dat heeft geresulteerd in gedegen redactionele artikelen. De onderwerpen zijn relevant, de artikelen worden met overtuigingskracht gepresenteerd. Er spreekt toewijding uit elk aspect van de publicatie. Het betreft hier een zelf geïnitieerd project; de commissie spreekt haar bewondering uit voor het feit dat ondanks de financiële risico’s die daaraan kleven, de diepte werd gezocht.

— De onderwerpen zijn relevant, de artikelen worden met overtuigingskracht gepresenteerd.

Met onze nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte!