De Designpolitie

Groene Zegels

Het project

Een serie postzegels om mensen bewust te maken van de milieuproblematiek, zonder het opgeheven vingertje. De zegels tonen een heldere beeldtaal die ook op een kleine zegel vrolijk en leesbaar blijft.

Commissie

Vanwege de grote verspreiding kan men de postzegel met recht een massacommunicatiemiddel noemen. De puurheid van de illustraties maakt dat elk van deze postzegels de impact van een affiche heeft. De ontwerpers kozen zelf de onderwerpen op het thema ‘groen’.

— De zegels tonen een heldere beeldtaal.

Met onze nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte!