Henriëtte Waal & Sophie Krier

Hunnie

Het project

Hunnie is een onderzoeksproject dat zich richt op de beleving van het cultuurlandschap van De Bovenlanden (Wilnis, Utrecht). Binnen Hunnie worden verschillende interventies gecreëerd die de relatie tussen mens en natuur intensiveren.

Commissie

Hunnie is een verfrissend en innovatief onderzoek naar de relatie tussen mens en natuur. Het biedt een vernieuwend perspectief op deze relatie, in tegenstelling tot de ietwat dogmatische en conservatieve aanpak van bestaande natuurorganisaties. Het project breekt met de klassieke methoden van onderzoek doen. Hunnie is een veldwerkonderzoek waarbij interventies in de natuur gecreëerd worden, met resultaten die als ‘conversation piece’ fungeren. Hierdoor wordt binnen een grotere doelgroep aandacht gevraagd voor natuur.

— Hunnie richt zich op de beleving van de mens in de natuur. Het veldonderzoek brengt mensen buiten de bekende paden en ontsluit hiermee nieuwe kennis.

Met onze nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte!