Matilde Boelhouwer

Insectology: Food for Buzz

1

Het project

Om onze insectenpopulatie op peil te houden en nieuwe populaties te stimuleren, moeten we stedelijke omgevingen meer laten bloeien. Maar hoe geef je insecten eten op plekken waar niets kan groeien? Hoe help je ze voeding te vinden en hoe vertel je ze dat ze iets kunnen eten dat ze niet gewend zijn? Insectology: Food for Buzz probeert hier antwoord op te geven. Samen met wetenschappers onderzoekt Matilde Boelhouwer het gedrag, de gezondheid en de groei van insectenpopulaties en ontwikkelt een serie altijd bloeiende kunstmatige bloemen voor ’the big 5 onder de bestuivers’. Ze ontwerpt deze zo dat ze als noodvoedselvoorziening fungeren en de afstand kunnen overbruggen naar gebieden met echte bloemen. 

 

2
3
4
5

Jury

Insectology: Food for Buzz agendeert een groot onderwerp en laat zien hoe Design Research dit kan aanjagen. Door concrete productontwikkeling – met veel poëtische en esthetische kwaliteit – wordt een bredere bewustwording bewerkstelligd, die een positieve impact heeft op de urbane ecologie. De jury prijst de ontwerpaanpak die andere invalshoeken laat zien, door de doordachte details van de bloemen, door de samenwerking met de wetenschap en door het doorlopende karakter van het onderzoek. Perspectieven die getuigen van liefdevolle bescheidenheid. Niet de ontwerper, maar de insecten staan centraal; in vraagstelling, onderzoek én uitvoering.

— ‘Matilde Boelhouwer laat met Insectology: Food for Buzz een bescheiden invalshoek zien. Niet de ontwerper, maar de insecten staan centraal; in vraagstelling, onderzoek én uitvoering.’

Met onze nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte!