Thought Collider

Kindred Spirits

Het project

Een fictief design onderzoeksproject dat is ontwikkeld met patiënten en het team van afkickkliniek Mistral in Den Haag. Het gebruikt de associatieve kracht van geur om emotionele herinneringen van jonge patiënten op te roepen en onderzoekt de effecten hiervan op de behandeling. Het onderzoek heeft geleid tot de Kindred Spirits-serie: verschillende prototypes die het gesprek tussen patiënt en behandelaar stimuleren en verdiepen.

Commissie

De commissie waardeert met name het onderzoek achter Kindred Spirits: uitgebreid en gedegen uitgevoerd, in samenspraak met uiteenlopende partijen, met in de hoofdrol een van de meest onderbelichte zintuigen (geur). De uitkomsten van het project zijn speculatief en daardoor vervreemdend, maar om diezelfde reden spreken ze tot de verbeelding. Inspirerend en bemoedigend: nieuwe vormgeving blijkt te leiden tot nieuwe reacties en betere interactie. Het project biedt bovendien handvatten voor toekomstige alternatieve methodieken binnen de verslavingszorg.

Met onze nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte!