No Academy & Het Instituut

ONSbank

1

Het project

Het Instituut en No Academy initieerde een onderzoeksproject waarbinnen de betekenis van schuld geëxploreerd wordt. Dit heeft zich vertaald naar een manifestatie en installatie. Vervolgens is daar een concrete samenwerking met de Rabobank uit ontstaan om schuldproblematiek bij jongeren op te lossen.

Commissie

Het resultaat van het onderzoek biedt een oplossing voor een mondiaal probleem; het is meer dan een statement richting de bankwereld. Het concept creëert bewustwording van de huidige leenproblematiek waar bijna iedereen onderdeel van is. In dit nieuwe leensysteem worden leningen afbetaald met alternatieve methoden. Dit biedt een nieuw perspectief op lenen. De commissie waardeert het feit dat het naast een goed onderzoek, en een esthetisch interessante presentatievorm, ook vervolg krijgt in een nieuw leenmodel in samenwerking met de Rabobank.

2

— ONSbank is een coöperatieve bank die bedoeld is om jongeren te helpen van hun schuld af te komen, zodat ze weer grip op hun eigen leven krijgen.

Met onze nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte!