Het project

In hoeverre beïnvloedt het ontwerp van een ruimte het debat dat er wordt gevoerd? Het boek Parliament documenteert de plenaire zaal van de parlementen van alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties. Georganiseerd als een lexicon – van Afghanistan tot Zimbabwe – maakt Parliament het voor het eerst mogelijk wereldwijd alle parlementen met elkaar te vergelijken. Het boek is het resultaat van het ontwerpend onderzoek naar de architectuur van ruimtes van politieke samenkomst dat architectenbureau XML tussen 2010 en 2016 deed. Parallel aan het boek lanceerde XML de website parliamentbook.com, waar je virtueel kunt rondkijken in een aantal politieke vergaderruimtes die het bureau fotografeerde. Ondanks grote verschillen tussen landen, culturen en tradities maakt Parliament duidelijk dat er slechts vijf types te onderscheiden zijn waarin parlementen samenkomen, waarvan het merendeel sinds de 19e eeuw niet meer is veranderd. Het boek stelt de vraag naar de rol van ontwerp in het ontwikkelen van nieuwe, meer hedendaagse vormen voor ruimtes van politieke samenkomst.

Commissie

In een wereld die fundamenteel is veranderd en een tijd waarin het vertrouwen in democratie onder druk staat, kijkt Parliament naar parlementen als plekken die méér zijn dan de symbolische representatie van een nationale identiteit. In het boek worden de vijf meest voorkomende vormen van parlementsgebouwen weergegeven. Het roept de vraag op of die vormen nog passen bij een hedendaagse democratie. Dit ontwerpend onderzoek speculeert over de rol van ontwerp in de toekomst van democratie en in het vernieuwen van politieke cultuur. Het indrukwekkende dataoverzicht is wat de commissie betreft een voorbeeld en zou moeten leiden tot verdere betrokkenheid van ontwerpers bij parlementen en de ontwikkeling van nieuwe democratiemodellen.

— Het indrukwekkende dataoverzicht is wat de commissie betreft een voorbeeld en zou moeten leiden tot verdere betrokkenheid van ontwerpers bij parlementen en de ontwikkeling van nieuwe democratiemodellen.

Met onze nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte!