Reframing Studio

Redesigning Psychiatry

Het project

Redesigning Psychiatry is een innovatienetwerk waarin ontwerpers, filosofen, zorgexperts en ervaringsdeskundigen een gewenst toekomstbeeld voor de geestelijke gezondheidszorg en een veerkrachtige samenleving voor 2030 ontwikkelen. Naast een wetenschappelijke en filosofische onderbouwing van een nieuw geestelijk gezondheidsconcept verbeelden ontwerpers hoe zorg en ondersteuning er vanuit een ander paradigma uit kan zien. Nieuwe vormen van ondersteuning, nieuwe omgevingen, een nieuwe taal, nieuwe technologie en nieuwe dwarsverbanden met andere sectoren; Redesigning Psychiatry richt zich op het ontwerpen van nieuwe onderdelen, maar ook op het  herontwerpen van het systeem als geheel.

Commissie

Dit is een voorbeeldstellend project waar het gaat over het teweegbrengen van verandering op systeemniveau in een gestigmatiseerde sector. Naast het zorgvuldig en goed uitgevoerde onderzoek en de vertaling op verschillende lagen, werkt design hier duidelijk als trekker om verschillende partijen mee te krijgen. De commissie is van mening dat de esthetische kwaliteit wat achterloopt op de inhoudelijke ambitie en veelomvattende kwaliteit van het onderzoek, maar dit is mogelijk een bewuste keuze om de verscheidenheid aan doelgroepen te bereiken.

— “Dit is een voorbeeldstellend project waar het gaat om het teweegbrengen van verandering op systeemniveau in een gestigmatiseerde sector. Design Research wordt daarbij ingezet om de relevante stakeholders in het psychiatrie netwerk mee te krijgen.”

Met onze nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte!