Amateur Cities X New Generations

Urgentcity – towards a new vocabulary of terms

1

Het project

UrgentCity is een onderzoeksproject én een activiteitenprogramma. Online platform Amateur Cities onderzoekt alternatieve en nieuwe manieren om een stad te maken en streeft daarbij naar het intensiveren van verbinding en kennisuitwisseling tussen verschillende disciplines. New Generations verbindt jonge architecten met elkaar in een Europees netwerk. Samen constateren ze dat de dialoog anders moet worden vormgeven om technische en sociale uitdagingen in stadsontwikkeling het hoofd te bieden. UrgentCity heeft vier thema’s geformuleerd: New Ecologies, Urban Assets, Digital Toolkit en New Collectives. Samen met experts uit diverse disciplines zijn deze thema’s onderzocht en nader gedefinieerd, om zo tot een gemeenschappelijk vocabulaire te komen. De uitkomsten zijn bediscussieerd in een conferentie en workshops, het gehele proces presenteert Amateur Cities op urgentcity.eu.

Commissie

Taal die voldoende verrijkt is en uitgaat van consensus kan als een vliegwiel werken; anders vormt het al snel een belemmering. Dan heerst onbegrip over vertrouwen en wordt elke (interdisciplinaire) samenwerking op voorhand gemankeerd. In de context van het stedelijk domein, waar veel dynamiek is en belangen spelen, zijn een goed ontwikkeld vocabulaire en begrippenkader essentieel. Daarom vindt de jury de inspanningen van het onderzoeksproject UrgentCity toe te juichen. De jury is benieuwd tot welke resultaten en inzichten de initiatiefnemers ook na dit project nog zullen komen.

— In de context van het stedelijk domein, waar veel dynamiek is en belangen spelen, zijn een goed ontwikkeld vocabulaire en begrippenkader essentieel.

2

Met onze nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte!