1

Het project

Atelier NL daagt de conventies van de hedendaagse conservatieve glasindustrie uit door sinds 2010 op verschillende plekken in Europa wild zand van duinen, stranden en andere zandplekken te verzamelen. Na intensief onderzoek en experiment en de grondige analyse van recepturen zijn ontwerpers Nadine Sterk en Lonny van Ryswyck er in geslaagd om lokaal, ‘wild’ zand te smelten in unieke objecten van glas. Door te experimenteren met zand uit verschillende regionale gebieden, toont AtelierNL dat het mogelijk is om van beschikbaar natuurzand hoogwaardige objecten te maken, waarvan het resultaat bovendien keer op keer verschilt. Maar ook bieden ze hiermee een alternatief voor de conventionele glasindustrie, waarvan de zandgroeves op een bepaald moment uitgeput zullen raken. De objecten vormen het ZandGlas-servies. Om de verbinding met de lokaliteit van het wilde zand te benadrukken, draagt elk glasobject een stempel met de oorsprong ervan. Atelier NL heeft glas vervaardigt van de Zandmotor en het Savelsbos. Op de rol staan onder andere het Waddengebied, Brabantse Duinen en de Maasvlakte.

2
3
4

Commissie

ZandGlas is een sterke vertaling van het gedegen onderzoek van AtelierNL. Zo maken de ontwerpers lokaal onderzoek relevant op (inter)nationaal niveau en kaarten ze bovendien urgente problemen over voorraden en productiewijze aan. Dit langlopende materiaalonderzoek is exemplarisch voor de werkwijze van AtelierNL. Daarom beloont de commissie met deze nominatie niet alleen het ZandGlas onderzoek, maar ook de lange weg die deze ontwerpers afleggen om lokaal materiaalonderzoek als design- en productiemethode op de kaart te zetten.

Jury

Langlopend materiaalonderzoek naar alternative grondstoffen en een ‘hands-on mentaliteit’ kenmerken de werkwijze van Atelier NL. De jury prijst de lange weg die Sterk en Van Ryswyck afleggen om lokaal materiaalonderzoek als design- en productiemethode op de kaart te zetten. De jury moedigt hen aan om naast het toepassen van de vaardigheden van de designdiscipline ook wetenschappelijke instituten te betrekken. Atelier NL slaagt er evenwel in een nieuw antwoord te formuleren dat van invloed kan zijn op de conservatieve glasindustrie. Het nostalgische beeld refereert enerzijds aan zeventiende eeuwse Nederlandse glas- en schilderkunst; anderzijds nodigt het project uit om opnieuw te verbinden met een plek, om letterlijk te aarden. Het resultaat heeft een herkenbare esthetiek en maakt het onderzoek voor een breed publiek begrijpelijk.

5

— De ontwerpers maken lokaal onderzoek relevant op (inter)nationaal niveau en ze kaarten bovendien urgente problemen over voorraden en productiewijze aan.

Met onze nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte!