Studio Joost Grootens

Atlas Nieuwe Hollandse Waterlinie

Het project

De Atlas Nieuwe Hollandse Waterlinie is de vijfde atlas die Joost Grootens voor Uitgeverij 010 heeft gemaakt. Aan de hand van vier thema’s laat de Atlas Nieuwe Hollandse Waterlinie zien hoe de vestingwerken en het inundatiesysteem van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in het landschap liggen en wat hun onderlinge samenhang is. Grootens heeft het maken van atlassen naar een nog hoger plan getild door het gebruik van metallic en fluorescerende kleuren en innovatieve schema’s. Voor de Atlas Nieuwe Hollandse Waterlinie ontwikkelde hij een nieuw kleurenpalet. De inkten liggen op het papier, wat een zekere diepte geeft. Het draagt ook bij aan de tactiele kwaliteit van de atlas.

Commissie

Joost Grootens staat als ontwerper van atlassen in een typische Nederlandse traditie die teruggaat tot de Gouden Eeuw. In de zeventiende eeuw stelden de cartografen uit de lage landen de norm voor de rest van de toen bekende wereld. De Atlas Nieuwe Hollandse Waterlinie toont overtuigend aan dat de gedrukte atlas ook in een tijd van het Internet relevant is. De perfectie van Grootens’ atlas is niet te bereiken met digitale media. Nog niet.

— De perfectie van Grootens’ atlas is niet te evenaren, zelfs niet door digitale media.

Met onze nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte!