Foundland

Failed Futures and Extended Borders

Het project

Na zijn vlucht uit Syrië bleef Yassin Elsrakbi, vader van een van Foundlands oprichters, de ontwikkelingen in zijn thuisland op de voet volgen. Dat vormde de basis voor de video-installatie die Foundland maakte als inzending voor de Prix de Rome. Met verschillende toekomstscenario’s als uitgangspunt, nodigt Failed Futures and Extended Borders uit tot discussie over complexe politieke onderwerpen en processen. Het project is tevens een pleidooi om het nieuws dat ons via de media wordt voorgeschoteld, kritisch te consumeren.

Commissie

In dit installatieproject schuilt een nieuwe vorm van actievoeren. Foundland schetst een complex probleem op poëtische wijze en waagt een moedige poging om verandering teweeg te brengen. Failed Futures and Extended Borders toont op originele wijze ontwikkelingen binnen het vak journalistiek, en laat zien hoe design daar een steeds belangrijker rol in krijgt.

Met onze nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte!