Industriepark Kleefse Waard

Industriepark Kleefse Waard

Het project

Op Industriepark Kleefse Waard (IPKW) zijn zowel ontwerpers als industrie gevestigd. Designers worden er actief gekoppeld aan de breed aanwezige maakindustrie. IPKW heeft Klaas Kuiken en Luuk Wiehink – designers en huurders – benaderd voor de ontwikkeling van een serie meubels voor het interieur van IPKW’s nieuwe parkrestaurant. Bij de totstandkoming van de zogeheten IPKW-Collectie die daaruit voortkwam, is louter gebruikgemaakt van restmaterialen.

Commissie

Waar de meeste industrieterreinen een losse verzameling van individuele bedrijven zijn, ontstaan op het IPKW actieve samenwerkingen tussen de maak- en de creatieve industrie.
IPKW treedt op als verbindende factor en geeft als opdrachtgever blijk van een langetermijnvisie op de toekomst van het terrein. Een belangrijke rol daarin is weggelegd voor duurzaamheid en design, dat voor alle partijen van toegevoegde waarde is. Het project laat zien dat ‘afval’ niet bestaat; daarnaast waardeert de commissie het feit dat jonge ontwerpers een podium werd geboden.

Met onze nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte!