Circus Engelbregt

Medicijnfabriek

Het project

Deelnemers aan workshops van de Medicijnfabriek kiezen onder leiding van plantenexpert op intuïtie een plant in het park. De expert vertelt of de gekozen soort geschikt is voor medicinale verwerking en welk effect de plant heeft. In het speciaal ontwikkelde laboratorium verwerken de deelnemers hun plant tot medicijn. Met behulp van een rolkoffer is de ambulante Medicijnfabriek ontwikkeld waarbij op elke locatie workshops kunnen worden gegeven.

Commissie

De soms wat naïeve stijl waarin dit project is uitgevoerd lijkt bewust gekozen: een manier om Medicijnfabriek geen competitie aan te laten gaan met de reguliere gezondheidszorg. Tegelijkertijd plaatst het project daar kanttekeningen bij en geeft het scherpe kritiek op financiële drijfveren in de gezondheidssector. Door middel van ‘research by doing’ belicht Martijn Engelbregt het marginale en hetgeen vergeten dreigt te worden. Zijn workshops spreken een groot publiek aan; de commissie is met name positief over de nadruk die in dit project op intuïtie ligt.

— De Medicijnfabriek gaat geen competitie aan met de reguliere gezondheidszorg maar plaats kanttekeningen en geeft schepre kritiek.

Met onze nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte!