1

Het project

Eind 2015 legde Royal FloraHolland (RFH) de vraag om hun strategie gericht op nieuwe consumenten vorm te geven neer bij Vandejong Creatieve Agency. Het speelveld van Royal FloraHolland (marktleider in de bloemen- en plantenhandel) verschuift van de veiling in Aalsmeer naar steeds meer digitale handel. In het kader van hun innovatieprogramma 2020 zocht RFH daarom nieuwe manieren om zich te positioneren in nieuwe markten en de verkoop van bloemen en planten te stimuleren bij nieuwe doelgroepen. Op basis van onderzoek en strategische plannen ontwikkelde Vandejong Let it Grow: een inspiratie- en innovatiemerk dat zich richt op de voorhoede van bewuste consumenten in Europese steden. Hieruit is een fluïde team ontstaan met mensen vanuit Royal FloraHolland, Let it Grow en Vandejong. Daardoor staat de nieuwe organisatie niet los van de initiërende partijen, en blijft de opdrachtgever nauw betrokken bij het ontwikkelen van content passend bij de overkoepelende visie.

2

Commissie

De commissie is onder de indruk van deze case en herkent in Royal FloraHolland een partij die al lange tijd design als essentieel onderdeel van haar bedrijfsvoering ziet. RFH heeft te maken met hevige concurrentie en een markt die volop in beweging is. De organisatie moet daarin mee en zichzelf heruitvinden. De inzet van designers en het toepassen van design speelt hierbij een belangrijke rol. Dat getuigt van een sterke visie op hoe design het verschil kan maken en hoe je dat als opdrachtgever aanpakt. Vandejong heeft de opdracht op een originele manier aangepakt, durft ‘om te denken’ en heeft de probleemstelling succesvol vertaald naar een vernieuwend en uitvoerbaar concept.

Jury

Voor de beoordelingscommissie is Royal FloraHolland de onbetwiste winnaar voor de Best Client Award 2017. Het bedrijf steekt met een nieuwe samenwerkingsvorm haar nek uit. Het gebruikt een intern veranderingsproces als aanjager voor het breder inzetten en toepassen van design en design thinking. De samenwerking tussen Royal FloraHolland en Vandejong in Let it Grow getuigt van lef en ondernemerschap aan beide kanten. Dit heeft geleid tot een onconventionele en daarmee zeer effectieve aanpak. Design dat veel meer is dan mooimakerij: design dat in staat is een transitie te ondersteunen en waar te maken. De ‘design mentaliteit en aanpak’ van de opdrachtgever samen met het bureau staat hier centraal en leidt tot succes. Deze case is qua samenwerking, proces en rolverdeling innovatief en vernieuwend, dwingt respect af en verdient navolging.

3

— De commissie herkent in Royal FloraHolland een partij die al lange tijd design als essentieel onderdeel van haar bedrijfsvoering ziet. Vandejong heeft de opdracht op een originele manier aangepakt en durft ‘om te denken’.

Met onze nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte!