Black Magic Marker

Website De Tweede Wereldoorlog

Het project

De ontwerpers van Black Magic Marker hebben door middel van de website www.tweedewereldoorlog.nl het rijke bronnenmateriaal van de Tweede Wereldoorlog en de Bevrijding overzichtelijk gemaakt. De website biedt geverifieerd bronnenmateriaal. Aan de hand van twaalf thema’s wordt uitgelegd wat er tussen 1940 en 1945 heeft plaatsgevonden. De website moet de centrale plek worden waar scholieren terecht kunnen als ze een werkstuk willen maken over de Tweede Wereldoorlog. Ook biedt de website informatie voor docenten.

Commissie

De ontwerpers van Black Magic Marker zijn erin geslaagd het rijke bronnenmateriaal van de Tweede Wereldoorlog en de Bevrijding zo aan te bieden dat het ook voor een jonge doelgroep interessant is. Voor interactie van deze online-expositie over de Bevrijding is de vorm van de kijkdoos gekozen. De gelaagde opzet zal jongeren aanzetten tot het exploreren van de website. De sobere vormgeving, waarin grijstinten domineren, past goed bij de sfeer van de oorlogsjaren.

— Met interactieve kaarten is de inval van de Duitsers en de bevrijding van de geallieerden op de voet te volgen.

Met onze nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte!